За специалисти

Обучението се организира от Алпен Фарма България, член на Немската Академия по хомеопатия и природолечение (DAHN) и Европейското общество по интегративна медицина в България (ЕОИМБ). Завършилите целогодишния курс на обучение ще получат сертификат от DAHN. Обучението е специално предназначено за магистър-фармацевти и помощник-фармацевти и е напълно безплатно. Учебният материал е разпределен в 11 учебни модула (1 учебен модул = 3 учебни часа x 45 мин.) Обучителната програма е акредитирана от Български фармацевтичен съюз и Националното сдружение на бакалавър фармацевтите в България.