Обучение София

Практически насоки за приложение на МОНОПРЕПАРАТИТЕ на Немския хомеопатичен съюз в България

Обучението се организира от Алпен Фарма България, член на Немската Академия по хомеопатия и природолечение (DAHN) и Европейското общество по интегративна медицина в България (ЕОИМБ). Завършилите целогодишния курс на обучение ще получат сертификат от DAHN. Обучението е специално предназначено за магистър-фармацевти и помощник-фармацевти и е напълно безплатно. Учебният материал е разпределен в 11 учебни модула (1 учебен модул = 3 учебни часа x 45 мин.) Обучителната програма е акредитирана от Български фармацевтичен съюз.


ДАТА ГРАД МЯСТО

ЧАС

МОДУЛ ЛЕКАР
21.01.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 1 д-р Иван Несторов
18.02.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 2 д-р Иван Несторов
24.03.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 3 д-р Иван Несторов
21.04.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 4 д-р Иван Несторов
2.06.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 5 д-р Иван Несторов
30.06.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 6 д-р Иван Несторов
12.09.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 7 д-р Иван Несторов
29.09.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 8 д-р Иван Несторов
27.10.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 9 д-р Иван Несторов
24.11.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 10 д-р Иван Несторов
22.12.2016 София Фармацевтичен факултет на МУ София, Аудитория 1 19-21 ч. 11 д-р Иван Несторов