Принципът на потенцирането

За да бъде направена потенция D6, изходната субстанция/майчината тинктура се потенцира 6 пъти.

За да бъде направена потенция D6, изходната субстанция/майчината тинктура се потенцира 6 пъти.

Хомеопатичните лекарства представляват силно разредени субстанции на неорганични соли, минерали, растения, тъкани, отрови и др., които носят в себе си информационната енергия, характерна за веществото, от което са получени. Действието на хомеопатичното лекарство е да подаде сигнал към организма, който да мобилизира всички механизми на умствено, емоционално и физическо ниво, за да се възвърне балансът в системата.

Потенцирането или произвеждането на хомеопатични лекарства е метод, завещан от д-р Самуел Ханеман. Благодарение на тази технология дори токсични вещества, могат да се превърнат в лечебни и животоспасяващи субстанции. Първата стъпка при приготвяне на хомеопатичното лекарство е приготвянето на майчина тинктура (настойка) от изходното вещество. Следват стъпките по тритуриране (стриване) в лактоза и/или сукусиране и потенциране (разреждане) в спиртен разтвор, в който е капната една капка от майчината тинктура. Сукусирането представлява енергично, повтарящо се разтръскване на разтвора на ръка с почукване в твърда повърхност, което внася допълнителна енергийна информация в разтвора.

При потенцирането/разреждането се повишава ефективността на лекарството, тоест колкото по-високо е разреждането, толкова по-силно е лекарството. Самият термин „потенция“ означава „сила“, така че потенцирането разкрива лечебните сили на изходната субстанция.

Буквата след името на лекарството

 

Всички лекарства на Немския хомеопатичен съюз се произвеждат по правилата на Немската хомеопатична фармакопея. Така че буквата след името на лекарството показва колко пъти и по каква система то е било разредено. Обичайното разреждане се състои от една част изходно вещество към 9 части разредител (1:10, т. нар. D- потенция) и 1 част изходно вещество към 99 части разтворител (1:100, C-или СН -потенции). При D-потенцията (децимално разреждане), каквито са лекарствата на Немския хомеопатичен съюз, една капка от тинктурата се смесва с девет капки разтворител и следва динамизирането на разтвора (сукусиране).

При С-потенциите (центисимално разреждане): една капка от тинктурата се смесва с деветдесет и девет капки разтворител и следва динамизиране.

Съществуват и други потенции – например LМ-потенцията, която представлява разреждане 1:50 000. Има и други видове разреждания, но в практиката се използват предимно гореописаните.

След изпълнението на стъпките по разреждане и сукусиране ниските потенции на хомеопатичното лекарство, т.е. 1 D до 23 D или 1 С до 11 C, теоретично трябва все още да съдържат молекули на изходния материал. При по-високите разреждания остават все по-малко молекули на изходния материал в действителния разтвор. При клинични химически анализи могат да се намерят сравнително нисък брой изходни молекули в свободна форма при лекарства в ниски потенции и изобщо не се установява тяхното присъствие в по-високи потенции.

Едни от най-разпространените носители при хомеопатичните лекарства са глобулите, използват се още и таблетки, хомеопатичните лекарства могат да се произведат и под формата на капки, разтвор или инжекционни разтвори. В Немския хомеопатичне съюз потенцирането/сукусирането се извършва изцяла на ръка. И това е запазена марка на компанията.

Глобулите са до вас у дома и на път

Хомеопатичните лекарства са доказали своята ефективност при справяне с всякакви остри състояния и е добре да разполагате с тях в домашната аптечка или когато пътувате.

  • Хомеопатични лекараства за деца. Вижте тук.
  • Хомеопатични лекарства за пътуване. Вижте тук.
  • Хомеопатични лекарства за есента и зимата. Вижте тук.