Защо хомеопатичното интервю отнема толкова много време?

Първата ви среща с хомеопат може да продължи например 1-2 часа. Симптомите, за които разказвате са само малка част от необходимата информация. Важно е да се проследи историята на заболяването, какви стресови моменти са отключили даден проблем, дали при определени условия състоянието се променя. Хомеопатите са детективи. Ще се изненадате колко много детайли до този момент са ви убягвали. Но замисляйки се върху тях и анализирайки ги с вашия хомеопат, ще си дадете сметка за връзката между отделните събития във вашия живот. За вашия лекар е важно да изучи напълно случая, така че да може да върне баланса между вашите конституционални слабости и заобикалящата ви среда (взаимоотношения, навици и др). За прохождащите в сферата на хомеопатията терминът конституция също трябва да бъде изяснен. Конституцията е съвкупност от физическите, емоционалните и душевните характеристики на конкретния пациент. По време на хомеопатичното интервю хомеопатът определя конституционалния тип на пациента. Така лекарят се опитва да разбере повече за конкретния човек, като конституцията му се основава на универсални параметри, които са относително стабилни за даден период от време. Ето защо хомеопатът пита дали обичате сладко или солено, как спите, как реагирате в дадена ситуация. Тоест на базата на психически и емоционални фактори, темперамент, реакция към определени стимули (например, светлина), както и редица физически фактори той преценява какъв е конкретният конституционален тип.
Има държави, в които хомеопатията влиза в пакета услуги, които се поемат от здравните каси.